Login
 ຊື່
 ລະຫັດ

Website counter

ເລີ່ມນັບ 9 ພຶດສະພາ ເວລາ 2:00
ມື໊ນີ້
33
ມື້ວານ
48
ເດືອນນີ້
320
ເດືອນກ່ອນ
32
ປີນີ
352
ປີກ່ອນ
1,974
ອອນໄລ
1
ກອງປະຊຸມພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານ ວຽກງານ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ພະແນກ ປທສ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ 2017 ຂອງສອງພະແນກ, ພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະແນກ ປທສ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານສີຄອນ ອ່ອນສີພັນລາ ຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ນວ ແລະ ທ່ານ ອຸທົງ ພັນທະວົງ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ປທສ ແຂວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ 59 ທ່ານ, ຍິງ 14 ທ່ານ ເຊິ່ງປະກອບມີບັນດາພາກສ່ວນດັ່ງນີ້:                                                                                     ພະແນກ ປທສ ນວ 31 ທ່ານ, ຫ້ອງການ ປທສ ເມືອງຈັນທະບູລີ 3 ທ່ານ, ຫ້ອງການ ປທສ ເມືອງສີສັດຕະນາກ 2 ທ່ານ, ຫ້ອງການ ປທສ ເມືອງສັງທອງ 1ທ່ານ, ແລະ ພະແນກ ປທສ ແຂວງວຽງຈັນ ມີ 28 ທ່ານ ຈຸດປະສົງ ຂອງການແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງ 2 ແຂວງໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງສາຍພົວພັນສາມັກຄີຮັກ ແພງລະຫວ່າງຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານຂອງສອງພະແນກໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນແລກປ່ຽນບົດຮຽນການເຮັດວຽກ ງານດ້ານ ປທສ ນໍາກັນ ໃນນັ້ນໄດ້ລົງເລິກ 4 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ຄື: 1 ບົດຮຽນການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງ ພະແນກ ປທສ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການ ປທສເມືອງ, 2 ບົດຮຽນການຄຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີ່ວິ ທະຍຸສື່ສານໂຟນີ, 3 ບົດຮຽນການຄຸ້ມຄອງດ້ານໄປສະນີ, 4 ບົດຮຽນຜົນໄດ້ຮັບຈາກສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການ ປທສ ເມືອງ.                                              ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ລົງເລິກບັນຫາອື່ນໆທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍບັນຫາຕື່ມອີກເຮັດໃຫ້ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ີ ມີເນື້ອໃນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນໄດ້ຫຼາຍດ້ານເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄະນະ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂອງ 2 ພະແນກໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນໄດ້ຫຼາຍດ້ານເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄະນະ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂອງ 2 ພະແນກໄດ້ ເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງເພື່ອປັບປຸງຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຕົນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.