Login
 ຊື່
 ລະຫັດ

Website counter

ເລີ່ມນັບ 9 ພຶດສະພາ ເວລາ 2:00
ມື໊ນີ້
4
ມື້ວານ
51
ເດືອນນີ້
255
ເດືອນກ່ອນ
987
ປີນີ
2,788
ປີກ່ອນ
1,974
ອອນໄລ
1
ພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ - ຄຸ້ມຄອງ ຂອງພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງວັນທີ 30 ພະຈິກ - 01 ທັນວາ 2017 ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສີຄອນ ອ່ອນສີພັນລາ ຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ນ. ວັນນາ ພົມມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ (ກະຊວງ ປທສ) ແລະ ທ່ານ ຄຳມາ ແສງມີໄຊ ຮອງຫົວໜ້າຈັດຕັ້ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການ ປທສ ເມືອງ 03 ສ້າງ 02 ເມືອງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດມີ: 38 ທ່ານ ແລະ ຍິງ 16 ທ່ານ ຊຶ່ງໄດ້ໃຊ້ເວລາ 02 ວັນ.                                                                                                           ຈຸດປະສົງ:   ການຂື້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ - ຄຸ້ມຄອງຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອກຽມເປົ້າໝາຍບຸກຄະລາກອນໃນລັກສະນະເປີດກວ້າງ ເພື່ອໃຫ້ມີແຫຼ່ງເລືອກເຟັ້ນພະນັກງານນຳພາ - ຄຸ້ມຄອງເປັນບ່ອນອີງພື້ນຖານສໍາຄັນ           ໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນບຳລຸງກໍ່ສ້າງໃຫ້ພະນັກງານເພື່ອສືບທອດປ່ຽນແທນຕຳແໜ່ງນຳພາ - ຄຸ້ມຄອງ ຢູ່ແຕ່ລະຂັ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ. ພ້ອມທັງເປັນບ່ອນອີງສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນບຳລຸງກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ແລະ ການຕີລາຄາການຊັບຊ້ອນຈັດວາງພະນັກງານໃສ່ຕາມຕໍາແໜງງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ   ຕົວຈິງເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນພະແນກມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານດ້ານ ປທສ ໃນຕໍ່ໜ້າກໍ່ຄືອະນາຄົດ.