Login
 ຊື່
 ລະຫັດ

Website counter

ເລີ່ມນັບ 9 ພຶດສະພາ ເວລາ 2:00
ມື໊ນີ້
34
ມື້ວານ
48
ເດືອນນີ້
320
ເດືອນກ່ອນ
32
ປີນີ
352
ປີກ່ອນ
1,974
ອອນໄລ
1
ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2017 ຢູ່ທີ່ ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຂອງພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການ ປທສ ເມືອງ 03 ສ້າງ 02 ເມືອງ, ເປັນເວລາ 20 ວັນ (ແຕ່ວັນທີ 01 – 28 ພະຈິກ 2017 ສໍາເລັດ) ຊຶ່ງໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ 2017 ໄດ້ມີພິທີປິດການຝຶກອົບຮົມຂື້ນ. ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສີຄອນ ອ່ອນສີພັນລາ ຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນນັ້ນມີພະນັກງານ ວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.                                                                                                             ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີນັກສຳມະນາກອນທັງໝົດ: 61 ເທື່ອຄົນ, ຍິງ: 23 ເທື່ອຄົນ ແລະ ມີນັກວິທະຍາກອນ: 07 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ: ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສູນບໍລິຫານລັດ (ກະ ຊວງ ປທສ), ພະແນກກວດກາຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ (ກະຊວງ ປທສ), ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງ ປທ ສ), ພະແນກການເງິນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະແນກການຕ່າງປະເທດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.         ຊຶ່ງໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການພັດທະນາບຸກຄາລະກອນຂອງຂະແໜງການ ປທສ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກງານຕົວຈິງ, ຊຶ່ງລວມມີ: 06 ຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມຄື: ການລົງບັນຊີຄູ່, ວຽກງານພິທີການ, ວິທີການນຳໃຊ້ລະບົບເຄືອຂ່າຍເນັດເວີກພາຍໃນ, ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ ໃນຮູບແບບແອັບພີເຄເຊິນດ້ວຍພາສາ PHP + MySQL, ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂປຣແກຼມດ້ວຍພາສາ VB.Net + Microsoft SQL Server, ວິທີກວດຈັບສັນຍານຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ແລະ ວິທີກວດຈັບສັນຍານອິນເຕີເນັດ.