Login
 ຊື່
 ລະຫັດ

Website counter

ເລີ່ມນັບ 9 ພຶດສະພາ ເວລາ 2:00
ມື໊ນີ້
19
ມື້ວານ
50
ເດືອນນີ້
1,248
ເດືອນກ່ອນ
1,443
ປີນີ
5,633
ປີກ່ອນ
1,974
ອອນໄລ
1
   ຂອງພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 26 ກຸມພາ 2019
ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ ສານ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ 2019. ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ແກ້ວພິລາວັນ ອາໄພລາດ ຮອງເລຂາພັກ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ ສີຄອນ ອ່ອນ ສີພັນລາ ເລຂາໜ່ວຍພັກ ຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີບັນດາທ່ານ ເຈົ້າເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າກົມ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຈາກກະຊວງ ປທສ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການທຽບເທົ່າ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ປທສ ເມືອງ ແລະ ຕາງໜ້າບໍລິສັດ ບໍລິການດ້ານໄອຊີທີ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 59 ທ່ານ ຍິງ 18 ທ່ານ. ທ່ານ ສີຄອນ ອ່ອນສີພັນລາ ເລຂາໜ່ວຍພັກ ຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຜ່ານບົດສະ ຫຼຸບລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນປີ 2018 ແລະ ຜ່ານບັນ ດາທິດທາງແຜນການເພື່ອຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2019, ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດວຽກ ຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຖືເອົາວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ - ແນວຄິດເປັນກົກສອດ ຫ້ອຍໃນທຸກຂະແໜງການເຊື່ອມ ຊຶມແນວທາງຂອງພັກ, ບັນດາມະຕິຄຳສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງ ກະຊວງ ປທສ ແລະ ຂອງອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ປັບປຸງລະບົບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກົນໄກວິທີເຮັດ ວຽກພາຍໃນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ດຳລັດ ແລະ ບັນ ດານິຕິກຳດ້ານ ໄອຊີທີອອກໃໝ່ 3 ສະບັບ ຢູ່ ບັນດາເມືອງ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຢູ່ ໃນ 8 ເມືອງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 730 ຄົນ ຍິງ 195 ຄົນ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ບົດບາດການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ປທສ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ໄດ້ສຸມ ໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການໃຫ້ພະນັກ ງານໄປຮຽນຢູ່ທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂອງ ກະຊວງ ປທສ ວາງອອກໄດ້ມີປະສິດທິຜົນ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ໄອທີ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍ ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດ: 655ຫົວໜ່ວຍ, ຜູ້ນຳ ໃຊ້ໂທລະສັບທັງໝົດ 1,269,810 ເລກໝາຍ, ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດມີ 515,160 ຊິມ, ແກ້ໄຂຊຸມສາຍທີ່ບໍ່ເປັນ ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ສຳເລັດມີ 7 ເສັ້ນທາງ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບຊຸມສາຍທັງໝົດ 15 ຄັ້ງ. ຕໍ່ຜົນງານ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍ້ອນຄະນະພະແນກ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດຫຼ້ອນຕາມ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມ ຂອງ ທ່ານ ແກ້ວພິລາວັນ ອາໄພລາດ ຮອງເລຂາພັກ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເນັ້ນໜັກບາງບັນຫາທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນຕໍ່ໜ້າຄືື: ການຜັນຂະ ຫຍາຍບັນດາມະຕິຄຳສັ່ງຂອງຄະນະພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງອົງການປົກຄອງນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ດ້ານວິຊາການໃຫ້ພະ ນັກງານມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເກັ່ງເພື່ອ ຫັນເປັນໄອຊີທີ, ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ 3 ຫຼຸດ 3 ເພີ່ມ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ, ໃຫ້ຫຼຸດບັນຫາປະກົດ ການຫຍໍ້ທໍ້ໃນຂະແໜງ ປທສ ແລະ ເພີ່ມການເກັບລາຍຮັບວິຊາການມອບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ ປີ 2019 ແລະ ອື່ນໆ.