Login
 ຊື່
 ລະຫັດ

Website counter

ເລີ່ມນັບ 9 ພຶດສະພາ ເວລາ 2:00
ມື໊ນີ້
28
ມື້ວານ
39
ເດືອນນີ້
1,304
ເດືອນກ່ອນ
1,304
ປີນີ
10,326
ປີກ່ອນ
7,243
ອອນໄລ
1
ໃນວັນທີ 20 / 10 / 2015 ຮ້ານ ອິນເຕີເນັດກາເຟ ນາງ ຫັດສະພອນ ໄດ້ມອບຊຸດກິລາບານເຕະໃຫ້ແກ່ພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອເປັນທີ່ລະນືກ, ພ້ອມກັນນັ້ນໄດ້ມີການສ້າງຂະບວນການເຕະບານສາມັກຄີລະຫ່ວາງພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບ ທີມນັກກິລາບານເຕະ ຮ້ານ ອິນເຕີເນັດກາເຟ ນາງ ຫັດສະພອນ ເຊິ່ງຂະບວນການ ດັ່ງກ່າວ ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ ແລະ ເບີກບານມ່ວນຊື່ນ.